Köyümüz - DALKOZ KÖYÜ RESMİ WEB SİTESİ - www.dalkoz.com

DALKOZ KÖYÜ RESMİ WEB SİTESİNE HOŞGELDİNİZ                                                WWW.DALKOZ.COM

Köyümüz

Dalkoz, Çankırı ilinin Bayramören ilçesine bağlı çok güzel bir orman köyüdür. Çankırı'nın batısında, Karabük-Kastamonu-Çankırı üçgenindedir.

Dalkoz, Ankara'ya 2-2,5 saat, İstanbul'a ise 5-6 saatlik mesafededir.

Dalkoz'da karasal ve çoğunlukla Karadeniz İklimi hakimdir.

Dalkoz, gerek nüfus gerekse hane sayısı ve kapladığı alan bakımından bulunduğu bölgenin en büyük köylerinden biridir.

Dalkoz lunun kendine has şivesi olsada,tertemiz Türkçe konuşur.

Dalkoz lular, Vatanını - Bayrağını - Milletini seven, örf ve geleneklerine bağlı iyi insanlardır.

Dalkoz dışardan göç almaz,bu nedenle hemen herkes birbirini tanır ve herkesin bir akrabalık bağı vardır.

Dalkoz luların büyük çoğunluğu Ankara ve İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerde yaşamaktadır.

Dalkoz da sert geçen kış mevsimlerinde 10-15 kişiye düşen köy nüfusu, okulların kapanması ve havaların ısınması ile birlikte 400-500 kişiyi bulmaktadır.

Mevlit, cenaze, festival gibi özel günlerde ise bu sayı 1000-1500 kişiyi bulmaktadır.

Dalkoz un toprakları, dünyada yetişen bir iki ürün dışında tüm sebze ve meyveleri ile her türlü ağacın yetişmesine imkân vermektedir.

Dalkoz adını ise, neredeyse her m2 sinde yetişen " ceviz " den almaktadır.

Dalkoz,

Dal = ağaç, dal
Koz = ceviz

yani cevizi bol anlamına gelmektedir.

Dalkoz un, sayfiye yerilerinden olup, köyün hemen altından geçen ve Kızılırmak'ında bir kolu olan, ayrıca 4-5 balık türünede ev sahipliği yapan Melan Çayı(Belenli Köyü'nün eski adıdır: Melan), bazen köylülerin serinlemesine, bazen de sulama amaçlı olarak köy ve köylüye hizmet eder.

Dalkoz da yüzlerce belki binlerce bitkinin ve çam ağaçlarının yaydığı kokular, bölgede yaşayan veya ziyaret edenlerde mistik duygular uyandırmakta ve her sene özellikle yaz aylarının gelmesi özlemle beklenmektedir.

İlçeye ve diğer köylere ulaşım, köyden geçen yol sayesinde olduğundan Dalkoz ' un hızla gelişiminde önemli rol oynar.

Hemen hemen her karış toprağında su çıkması özelliği ile de diğer köylerden oldukça farklıdır. Ancak alt yapı yetersizliği nedeniyle bu sudan köylünün yeterince faydalanamadığı da bir gerçektir.

Dalkoz orman köyü olması nedeniyle geyik, tavşan, bıldırcın, keklik gibi hayvanların barınmasına ve odun teminine imkân sağlamaktadır.

Av yasağına rağmen bilinçsizce yapılan avlanmalar nedeniyle bahsi geçen hayvanların hızla nesli tükenmektedir.

Tarihi 

Dalkoz, sözlük anlamıyla cevizi bol manasına gelir.

Dalkoz'da günümüze kadar bilimsel araştırmalar ve arkeolojik kazılar yapılmamış olmasına rağmen, gerek ev inşaatları sırasında, gerekse tarla sürme, bağ, bahçe çalışmaları sırasında çıkan tarihi eserler dikkatli incelendiğinde köyümüzün yüzyıllar boyunca sürekli bir yerleşim alanı olduğu ortaya çıkmaktadır.

Bulunan çanak, çömlek, testi, kolye, süs eşyası gibi eserler köyümüzde özellikle Bizans dönemlerine ait uzun süreli bir yerleşim olduğunu kanıtlamaktadır.

Akkaya ve Gulpi Tepesi gibi yerlerde yapılan kazılarda bulunan mezar kalıntıları bu tespiti doğrulamaktadır.

Yaşlıların anlattıkları ve kuşaktan kuşağa aktarılan köyümüzün kuruluş öyküsü ise şöyledir. Osmanlı Padişahları harplerde başarı kazanan komutanlarını Osmanlı Devleti geleneklerine göre ödüllendirmek hem de savaşta kazanılan yerleri elde tutabilmek amacıyla bu bölgelerde arazi vererek onlarında buralara yerleşmesini istermiş.

Bunlardan biri olan Hasmel Ağa köyün Yukarı Mahallesine,

Alaybeyoğlu ise aşağı harmanlardan çayın görünüşünü beğendiği için Aşağı Mahalleye yerleşmişler.

Harp yıllarında Kastamonu Sancağı asker istediğinde birbirini gören yüksek tepelere ateş yakılır bu ateşi gören Alaybeyleri de bulundukları bölgeden asker toplarlarmış. Köyümüzün yakınındaki köylerden Gebil Köyünün tepeleri bu tarz haberleşme için kullanılırmış. Köyümüzün Dilsiz gil ve Şah gil sülalesi Hasmel Ağa kökeninden, Mazin gil, Kocağ gil, Kadı gil, Onbaşı gil sülalesi ise Alay bey kökeninden gelmektedir. Daha sonraları Alay bey sülalesine Kafkaslardan Çerkez Ahmet ismindeki bir kişinin iç güveyi olarak gelmesiyle köy yavaş yavaş oluşmaya başlar.

İnşaat ve tamir işleri için o zamanlar Kastamonu ya bağlı olan Kargı İlçesinden Ahmet ve Mehmet isminde iki kardeş gelirler. Bu kardeşlerden gelen sülaleye köyümüzde Usta gil Sülalesi denmektedir.

Ahmet Çavuş, Kel Kasım, Ali Çavuş, Ahmet Ustanın, Ali Usta, Hasan Usta, Mehmet Ustanın kökenindendir.

Sonraki yıllarda o zamanlar kadılık olan Melan Kadılığından gelen Köçek Kamil, Kurşunlu nun bir köyünden gelen Köçek Hakkı, Tataristan dan gelenlerle (Tatargil) köyümüz artık son durumunu almıştır.

Coğrafi konumu itibariyle Kuzey Anadolu Fay hattı üzerinde bulunan köyümüzde 1943 yılının Aralık ayında 7.4 şiddetinde, bir yıl sonra 1 Şubat 1944 günü saat 06:05 de yine aynı şiddetle iki ayrı (hareket) deprem yaşamış, bu depremlerde köyümüzün evlerinin tamamına yakını yıkılmış, bir çok büyükbaş hayvan telef olmuştur.

1943 yılındaki depremden ağır hasarlı olarak çıkan bir çok ev 1944 yılındaki depremde tamamen yıkılmıştır. Depremlerden sonra çıkan yangınlar ise maddi kayıpları ağırlaştırmıştır. Özellikle o yıllarda Bucak Merkezi olan İlçemiz Bayramören de bu yangınlar büyük kayıplara yol açmıştır. 1952 yılında Tarih-Coğrafya öğretmeni olan Hasan ÖZGÖR tarafından yazılan Deprem Bilgisi adlı kitapta, 1944 depreminde Kurşunlu ya gelen Ord.Prof. Hamit Nazif Pamire Melan Köyünü gezerken el yazması bir tarih kitabı verildiği ve bu kitapta ebcett hesabı ile o tarihten 107 sene önce 1837 aynı bölgede yine şiddetli bir depremin kaydedildiği belirtilir. (KAYNAK:Kurşunlu.Org).

Daha sonra 13 Ağustos 1951 yılında Kurşunlu merkezli deprem ise köyümüzde fazla bir hasar yaratmamıştır. Köyümüzdeki evlerin bir çoğu 1944 yılındaki depremden sonra yapılan evlerdir. Depremlerden fazlasıyla zarar gören köyümüz daha sonraki yıllarda yaşadığı yangınlarla büyük acılara boğulmuştur. 1958 ve 1993 yıllarında Aşağı Mahallede ve özellikle Orta Mahallede çıkan yangınlarda buralarda bulunan evlerin tamamına yakını yanmıştır. Tarihi köy odamız son yangında kül olmuştur. 1970'li yılların sonlarına doğru Anadolu nun birçok bölgesinde olduğu gibi köyümüzde de büyük şehirlere artan bir hızla göçler yaşanmıştır. Bu nedenle nüfusu hızla azalmaya başlayan köyümüz günümüzde özellikle yaz aylarında emekli ağırlıklı bir köy görünümü arz etmektedir. İmar ve İskan Bakanlığı 1972 yılında köyümüzün erozyon bölgesi olması ve köyümün alt kısmından geçen Melan Çayının özellikle kış aylarında çoğalan su miktarının sürekli toprak kaybına yol açması nedeniyle eski tarihi köyümüzün köyün yukarısına çıkarılmasına karar vermiştir. Bu nedenle Su çıkan bölgesi ile Bayramören İlçemizin sınırlarına kadar olan ve yıllardır ekilmeyen tarlalar devlet tarafından kamulaştırılmış, parselleme yapılmış ve burada ev yapmak isteyen kişilere satılmıştır. Başlangıçta devletin verdiği projelerin köy yaşamına uygun olmaması nedeniyle malzeme istihkaklarında sorunlar yaşanmış olmakla birlikte bu gün sayı itibariyle Dalkoz Köyü denildiğinde yukarı köy akla gelmektedir.

1980'li yıllarda elektriğe de kavuşan köyümüzde genellikle tarım ağırlıklı bir yaşam hakimdir. Emekli köylülerimizin çokluğu nedeniyle bu tarım işi daha çok meşguliyet ve oyalanma anlamındadır. Özellikle 1990'lı yıllarda değişen iklim şartları nedeniyle eski yıllarda iki ürün alınabilen yerlerde günümüzde sonbahar geldiğinde hala yetişmeyen sebze ve meyveler bulunmaktadır.

Köyümüzde Latin Harfleriyle eğitim 1932 yılında eski köy camisinin yanındaki Tabağna olarak kullanılan ahşap bir binanın üzerine hayırsever bir kişi tarafından yapılan tek derslikli okulda başlamıştır. 1933 yılında daha sonraki yıllarda çıkan yangında yanan köy odasında devam eden eğitim 1934 yılında köyümüzün üst tarafında yapılan daha modern sayılabilecek okulda devam etmiştir. Sadece 3.sınıfa kadar burada okuyabilen öğrencilere o yıllarda okur-yazar belgesi verilmiş, ilkokulu bitirmek isteyen öğrenciler ise dördüncü ve beşinci sınıfları İlçemiz Bayramören de bitirmişlerdir. Eğitim alanında etraftaki köylere oranla daha ilerde olan okulumuza o yıllarda Melan, Oymağaç gibi çevre köylerden de öğrenci geldiği bilinmektedir.

Dalkoz tarihçesi 

Dalkoz köyü Ilgaz dağlarına bağlantısı olan sıra dağların Kurşunlu ile Bayramören arasındaki dağların kuzey yamacında yer almaktadır. Dalkoz köyü eskilerde Melan Çayı kenarına yakın yerde kurulmuştur. Kara Deniz bölgesinde Pontus Krallığı zamanında Dalkoz un bulunduğu yerde Rumlar yerleşmiş sonradan buralara Horasandan gelen Türk boyları yerleşmiş ve Osmanlı devleti zamanında Tevfik Fikret Dalkoz dan İstanbul a ikamet etmiştir. Sonradan köyüne çocukken 1-2 sefer geldiği söylenir. 1980 yılından sonra Dalkoz Köyü devlet tarafından planlı bir şekilde inşa edilmiştir. Evleri Bayramören yolunun alt ve üst kısmına yerleşmiştir. Suyu ve havası çok güzel bir köyümüzdür. (Kaynak: www.ilgaz18.com)

Dalkoz Köyü Aşağı Mahalle Camii 

Bayramören İlçesi'nde bulunan; 19. yüzyıl ortalarında Alaybeyli Ali Ağa tarafından yaptırılmıştır. Yapı, boyuna dikdörtgen planlı ve bağdadi kubbelidir. Kubbe dıştan alaturka kiremit kaplı çatı ile örtülüdür. Son cemaat yeri ile kıble cephesine bitişik minare 1966 yılında yapılmıştır.

Tevfik Fikret'in babasının Dalkoz'dan İstanbul'a göç ettiği bilinmektedir.

Adım adım Dalkoz 

Acı Elma Akgaya Alişgilin Değirmen Alişgilin Geçit Arg Altı Argın Üstü Aşağı Bağlar Aşağı Eski Bağlar Aşağı Harman Gaşı Aşağı Harmanlar Aşağı Sarıkaya Balcının Tepe Bayramören Dağı Boza Cebel Cingan Deresi Codu Gızın Meşelik Çağlayık Çağlayık Başı Çakmak Kaya Çamlı Bağlar Çekirgelik Çerçi Kayası Çetlemük Çiftlik Çiftlik Gaşı Çolak Hamdinin Değirmen Çorak Başı Darı Yeri Dere Bahçeler Derin Dere Dideler Dımdım Oluğu Dışdıbak Doruk Doruk Bağ Döneğen Duman Bahçe Duman Oğlunun Düz Dut Dibi Eğlen Çayırı Eneklik Deresi Erencük Erenler Eski Bağlar Etcemez Etli Gızın Çam Fuğla Gadı Tarlası Gadı Yeri Gale Tarlası Gandurmaz Gara Dut Garıcalı Dere Gavaklık Gavur Anbarı Gaya Başı Giliz Gışla Gızlar Tepesi Gurt İni Guru Köprü Guş Tepesi Güney Möhreler Harman Gaşı Harmanlar Hasan Değirmeni Höydür Bostan İsgövül İsgövül Başı İzzetgilin Değirmen Kadı Yeri Kar Kayası Karacalar Kayası Kavlağan Kemer Kaya Kirazın Yanı Kiren Dere Kirence Kızılca Bayır Koca Çukuru Köfünlük Köprübaşı Köteklik Küre Kürt Cöğüzü Maktepe Mantarlık Mazingilin Değirmen Melan Meydanı Meydancık Mezarlık Musalla Nühyazısı Orak Girmez Öküz Öldüğü Peçire Pelidin Dibi Pınarcık Sarı Kaya Sarı Oluk Sazak Soğuk Pınar Söğütlük Su Çıkan Tabağna Tabağna Başı Topraklık Tosunoğlunun Dağ Tömbüldek Uflağ Yazı Yukarı Bahçe Yukarı Bahçeler Yuva Köyü

Coğrafyası 

Dalkoz Köyü, ağaçlandırma çalışmaları ve göç nedeni ile ekili olmayan tarla ve tarım arazilerinin orman kimliği kazanması-kazandırılması ile orman köyü olma yolundadır.

Oksijeni bol, nem oranı düşüktür.

Komşuları Melan (Belenli), Akseki-Aluç, Oymaağaç, Karataş köyü ve Bayramören ilçesidir.

Bayramören ilçesine 3 km,
Kurşunlu ilçesine 25,
Çankırı iline 112 km,
Ankara iline 180 km,
İstanbul iline 450 km mesafededir.

Ulaşım 

İstanbul'dan Dalkoz'a gidiş rotası...

İSTANBUL (Hareket Noktası Küçükyalı-Aydınevler)
Gebze
Körfez
İzmit
Sapanca
Adapazarı
Düzce
Kaynaşlı
Bolu
Yeniçağa-Zonguldak ayrımı
Gerede
Karabük-Samsun ayrımı
İsmet Paşa
Çerkeş
Atkaracalar
Boyalı-Bayramören ayrımı
Dalkoz (Varış)
Üç Gazi Seyahat
Ahmet BAŞTARLA
Cep : 0532 265 31 82
İş Tel : 0216 399 84 96
Ev Tel : 0216 324 43 52
Köytel : 0376 724 10 61-66
Not:Her hafta Cuma akşamları sefer vardır

Ankara'dan Dalkoz'a gidiş rotası....

ANKARA (Hareket Noktası Aşti Otogar) 
Susuz
Kazan
Kurt boğazı Barajı
Kızılcahaman
Güvem
Işık Dağı
Çerkeş
Atkaracalar
Kurşunlu
Kurşunlu Bayramören Sapağı
Çatkese
Boyalı-Bayramören ayrımı
Dalkoz (Varış)
Kurşunlu Seyahat-Çankırı Özlem Seyahat
Mustafa VAYVAY
Kurşunlu Tel: 0376 465 11 40
Cep : 0532 265 31 82
Ankara Yazıhane Tel: 0312 224 08 18
Not: Her gün karşılıklı seferler vardır

İklim 

Köyün iklimi, Karasal iklimi etki alanı içerisinde görünsede,Melan çayı havzasında Karadeniz ikliminin etkileri görülebilir.

Nüfus 

Yıllara göre köy nüfus verileri
2007 150
2000 175
1997 206

 

[değiştir] == Dalkoz'lu AİLELER

Abacı Ak Akkaya Aksoy Atabek BALOĞLU Baran Bölük Çakır Çetin Çevik Çelikkan Çölgeçen Çöllü Danacı Demiresen Demirtaş Dikmen Dinç Dinçoğlu Duman Efeler Gökmen Gülen Güleşen Gültekin Gümüş Gürses Güvendiren GURSOY Kazan Kırbıyık Koca Kuzu Mete Muslu Orhan Ömer Özbek Özdemir ÖZKAN Öziri Özsöz Tarhan TAŞÇI Uludağ Umar Usta Uysal Uzgören Ünlü Yalçın Yazıcı Yeşil Yıldırım Yiğit Yukarıkır Kaya Dur

Ekonomi 

Melan Çayı'nın hemen üstünde kurulu olan bu köy oldukça sulaktır.

Bu durum, ceviz başta olmak üzere her türlü meyve nin yetişmesine olanak sağlamaktadır.

Köyün ekonomisi eskiden tarım ve hayvancılığa dayalı idi.

Ancak coğrafi yapısının ve iş alanlarinin azlığı sebebiyle başta İstanbul ve Ankara'ya olmak üzere 1940'lı yıllardan itibaren fazlaca göç vermiştir.

Kent yaşamının zorlukları ve değişen koşullar sebebiyle baharın gelmesi ile birlikte kentlerde yaşayanlar, özellikle emekliler kendilerini köye zor atarlar.

Yaz aylarında nüfus doruğa ulaşır.

Dalkozlular kışa kadar vakitlerini köyde geçirip havaların soğuması ile tekrar kent yaşamına dönerler.

Dalkoz'da muhtarlık 

Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini temsil etmesi için köy muhtarlık seçimleri de yapılmaktadır.

Dalkoz Köyü muhtarı [değiştir]

Yavuz ATABEK

Muhtar ATABEK, 10.12.1956 yılında çok sevdiği köyünde, Dalkoz da doğmuştur.Okul hayatı Ankara'da geçmiş olup, askerlik öncesi bir süre Türk Tarih Kurumunda çalışmıştır. Askerlik dönüşü Türkiye Vakıflar Bankası nda göreve başlamış,çeşitli görevlerde bulunmuş ve Ocak 2002 yılında emekli olmuştur. Evli iki çocuk sahibi olan Muhtar Yavuz ATABEK daha önce de köyümüzde Azalık yapmıştır.

0533 720 09 99

0376 735 81 71

yavuzatabek@hotmail.com

koyumuseviyorum.yavuzatabek@mynet.com

Dalkoz Köyü eski muhtarları [değiştir]

Satılmış Uysal, Ali Dikmen (Goço), Ali Uzgören (Polis Ali), Mehmet Kaya (Cıddırı), Osman Aksoy, Hüseyin Efeler (Efe Seyin), Ahmet Muslu (Deli Ahmet), Ali Yıldırım (Ali Çavuş), Uzun Muhtar, Hüseyin Demirtaş (Tahsildar Hüseyin Efendi), Koca Muhtar

Altyapı bilgileri [değiştir]

Dalkoz'da, ilköğretim okulu vardır ancak kullanılmamaktadır.

Dalkoz lu % 100 okur - yazar.

Dalkoz'da 80 lerden itibaren elektrik vardır.

Dalkoz'un içme suyu şebekesi vardır.

Dalkoz'un kanalizasyon şebekesi vardır.

Dalkoz'da PTT şubesi yoktur ancak PTT acentesi vardır.

Dalkoz'da Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Ancak en yakın Sağlık ocağı 3 km. (Bayramören Sağlık Ocağı) mesafededir.

Dalkoz'a ulaşımı sağlayan yol asfalt olup yaz kış ulaşıma açıktır.

Dalkoz'da sabit telefon ve internet vardır.

Dalkoz ve çevresinde her 3 GSM operatörüde (AVEA-TURKCELL-VODAFONE) servis sağlamaktadır.


İçerik Rss - Haberler Rss

Tasarım ve Programlama: Omn Portal